همایش دیفرانسیل و ریاضی پایه کنکور
ویژگی ها
  • نحوه دریافت دانلود
  • دبیر محمد صادق ثابتی
  • زمان برگزاری ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت
  • محل برگزاری دانشگاه شریف

قراره تو دو روز درس دیفرانسیل برای شما عزیران جمع بندی شود حهت دستیابی هرچه بیشتر شما به تسلط کافی برای جلسه کنکور

  •  دانشگاه شریف
  •  
  •  ۲۰و ۲۱ اردیبهشت
  •  
  •  جمع بندی
  •  تست

قیمت همایش

تک روز 250 هزارتومان، دو روز با هم 400 هزارتومان

قراره 80% دیفرانسیل و ریاضی پایه کنکور تو 2 روز به طور کامل تدریس بشه


روز اول همایش - 20 اردیبهشت ماه

ریاضی پایه

روز دوم همایش - 21 اردیبهشت ماه

دیفرانسیل

محصولات دیگر