قیمت همایش

تک روز 250 هزارتومان، دو روز با هم 400 هزارتومان

قراره 80% دیفرانسیل و ریاضی پایه کنکور تو 2 روز به طور کامل تدریس بشه


روز اول همایش - 20 اردیبهشت ماه

ریاضی پایه

روز دوم همایش - 21 اردیبهشت ماه

دیفرانسیل