قیمت همایش

تک روز ( 1 تیر یا 2 تیر) 250 هزارتومان، دو روز با هم 400 هزارتومان
مباحث هر روز همایش در ادامه توضیح داده شده

روز اول همایش - ۱ تیر ماه

زیست شناسی بدن انسان(اندام ها و دستگاههای بدن انسان )

ژنتیک ( مندلی، انسانی، جمعیت، مولکولی...)


روز دوم همایش - 2 تیر ماه

زیست شناسی گیاهی(کل گیاهی سال دوم و سوم)

چرخه تولید مثل جانداران (آعازیان و قارچ ها)

فوتو سنتر و تنفس سلولی (فصل 8 )


نحوه دریافت همایش

برای تمام کسانی که تا قبل از ۲ تیر ماه ثبت نام کرده بودند و همچنین اطلاعات پروفایل خودشون رو تکمیل کرده بودند ۳ تیر ماه جزوه و فیلم همایش پست می شد.

همچنین لینک دانلود اختصاصی فیلم و جزوه همایش در پروفایل همه ی کسانی که ثبت نام می کنند قرار می گیرد تا بتوانند دانلود کنند.

جزوه های همایش زیست شناسی