پیش آزمون شیمی
انتخاب محصول

قراره تست های آزمون های گذشته تو هر آزمون رو حل کنیم. نکاتش رو با هم مرور کنیم تا تو آزمون پیش رو قوی ظاهر بشیم.

آمادگی آزمون 5 آبان قلم‌چی:

    - فیلم 1: مرور کلی شیمی 2 مربوط به آزمون 7 آبان شیمی 2 قلم‌چی در 22 دقیقه

    - فیلم 2: حل سوالات شیمی 2 آزمون 7آبان قلم‌چی 95 در 24 دقیقه

    - فیلم 3: مرور کلی فصل 1 شیمی 4  از صفحه 13 تا انتها در 15 دقیقه

    - فیلم 4:حل سوالات شیمی 4 آزمون

* دقت: در شیمی 4 آزمون نزدیک به 5 آبان سال 96، آزمون 21 آبان سال 95 هست ( نه آزمون 7 آبان 95 )

آمادگی آزمون 21 مهرماه قلم‌چی و گزینه 2:

    - فیلم 1: جمع بندی فصل 1 شیمی 2 - ساختار اتم در 26 دقیقه

    - فیلم 2: بخش اول شیمی پیش در 18 دقیقه تا صفحه 9 کتاب(مشترک قلم چی و گزینه 2)

    - فیلم 3: تکمیلی بخش اول شیمی پیش در 6 دقیقه صفحه 9 تا 13 کتاب (خاص قلم‌چی)

به امید موفقیت شما تخته خاکی های عزیز

این محصول غیر فعال است

محصولات دیگر