پیش آزمون دیفرانسیل
انتخاب محصول

قراره تست های مهم آزمون های گذشته تو هر آزمون که بالا انتخاب می کنیم رو حل کنیم. نکاتش رو با هم مرور کنیم تا تو آزمون پیش رو قوی ظاهر بشید.

آمادگی برای آزمون 19 آبان قلم‌چی

     - فیلم 1: بررسی آزمون قلم‌چی 21 آبان 95 در 29 دقیقه

    - فیلم 2: ادامه بررسی آزمون قلم‌چی 21 آبان 95 در 26 دقیقه

آمادگی برای آزمون 5 آبان ماه قلم‌چی

    - فیلم 1: حل سوالات 7 آبان 95 آزمون قلم‌چی در 27 دقیقه

    - فیلم 2: حل سوالات 8 آبان 94 آزمون قلم‌چی در 29 دقیقه

آمادگی برای آزمون 21 مهرماه قلم‌چی

    - فیلم 1: بررسی آزمون قلم‌چی 23 مهر 95 در 30 دقیقه

    - فیلم 2: بررسی آزمون قلم چی 24 مهر 94 در 30 دقیقه

برای آزمون های بعدی هم ما برنامه داریم . . . 

به امید موفقیت شما تخته خاکی های عزیز

این محصول غیر فعال است

محصولات دیگر